თანამედროვე ქართული პოეზიის offline კრებული არასტანდარტული ფორმის არის. წიგნის მაგივრად, კრებული კონვერტია, რომელშიც ლექსები, როგორც წერილები, აუკინძავად დევს.
მკითხველს კონვერტი შეუძლია გამოიწეროს და პოეზიის კრებული, როგორც წერილი, სახლში მიუვა. ლექსები ცალმხრივად არის დაბეჭდილი, შეგიძლიათ კედელზე გაიკრათ, ქალაქში გააკრათ, ან ქარს უმისამართოდ გაატანოთ.